BLACK DOGS ® -  LAW  ENFORCEMENT  MOTORCYCLE  CLUB  99%   

HOME KONTAKT FOTKY BARVY  BD  MC SUPPORTNÍ ORGANIZACE KDE NÁS MŮŽETE POTKAT KNIHA HOSTŮ
HISTORIE
NĚCO O MC
ČLENSTVÍ
NAPSALI O NÁS

 


   

 
Bojujeme ve jménu práva a zákona,

riskujeme při záchraně lidských životů a mnozí z našich blízkých obětovali to nejcennější .

Svůj život !

Jsme ochotni bojovat také za nezpochybnitelné právo nosit naše barvy, které jsou symbolem naší vlastní svobody !

BLACK DOGS LE MC se hlásí k tradicím LE MC a každý člen je povinen je dodržovat.

Člen BLACK DOGS LE MC nosí naše BARVY s hrdostí! Sám si je zvolil !

V Případě, že nesouhlasíte s výše uvedeným prohlášením a nejste ochotni ho respektovat a plnit, nejsme klub pro vás


 
 
FORUM MEMBERS
AKCE PRO ČLENY
FORUM HANGAROUND A SUPPORT
POPIS Z AKCÍ
NÁSTĚNKA

LE MC EUROPEAN CONVENTION
2016
2015
2014
2013

 

 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD PRO ČLENSTVÍ V LE MC   

člen BLACK DOGS LE MC:

Členem BLACK DOGS MC (dále jen BD MC) se může stát pracovník ozbrojených složek státní správy,  záchranných složek, zaměstnanec justice a exekutivní státní správy,  veterán.

 

1)     Člen musí být vlastníkem řidičského průkazu pro motocykly. 

2)     Vlastníkem, nebo provozovatelem motocyklu libovolné kubatury a značky. 

3)      Nesmí být trestán za úmyslný trestný čin.

 

Základní povinnosti člena BD LE MC:

 

Neopustit člena BD LE MC v případě nouze.

Nezostudit  BARVY BD LE MC 

Ctít právo a pořádek

Respektovat pravidla tradičních LE MC

  Čestný člen:

Kompletní podmínky pro přijetí čestného člena jsou vnitřní záležitostí BLACK DOGS LE MC. 

Čestný člen musí být trestně bezúhonný. 

 

Čestný člen BLACK DOGS MC je vázán všemi povinnostmi a musí projít dlouhou a trnitou cestou čekatele.

SPLNĚNÍ  TĚCHTO PODMÍNEK NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ PŘIJETÍ DO BLACK DOGS LE MC,  ŽADATEL O ČLENSTVÍ MUSÍ SPLNIT  TAKÉ  DALŚÍ KRITERIA.


    

BLACK DOGS ® LE MC