BLACK DOGS ® -  LAW  ENFORCEMENT  MOTORCYCLE  CLUB  99%   

HOME KONTAKT FOTKY BARVY  BD  MC SUPPORTNÍ ORGANIZACE KDE NÁS MŮŽETE POTKAT KNIHA HOSTŮ
HISTORIE
NĚCO O MC
ČLENSTVÍ
NAPSALI O NÁS

 


 


  

 

Něco málo o TRADIČNÍCH LE MC (tree patches)

 

Ze všech typů organizací v motorkářské komunitě se tradiční MC (všech dalších řazení) vymykají a představují její nejvyšší úroveň.  přehled struktury a filosofie tradičních Law Enforcement Motorcycle Clubs  (LE MC) není  plně totožná s dalšími jednotlivými MC kluby a může se ve svých detailech více či méně lišit. Jde však o základní porozumění lidí, se kterými se setkáváte a kteří se hlásí ke hnutí tradičního LE MC. Nicméně bez ohledu na specifitku a zařazení Tvého klubu je důležité porozumět východiskům ostatních Klubů s nimiž se můžeš setkávat.  Pokud motocykly ovlivňují Tvůj životní styl, jsi součástí komunity, která má právo rozumět oragnizaci, která se hlásí k tradici MC (v tomto případě specificky řazené k LAW ENFORCEMENT)

Respekt klubů s označením MC (všeobecně)

Klub vzbuzuje respekt z následujících důvodů:

Dobře informovaní znají skutečnou hloubku osobního závazku a sebeovládání, které jsou podmínkou práva obléci Barvy. Chápou, že pro muže se jedná o pohnutky rozměrem blízké víře a poslání.  Chápou  že klubové Barvy jsou přísně střeženy a členský postup je dlouhý a obtížný. Dalším faktorem je respekt k tomu, čím Patchholder prošel cestou k získání a udržení práva na Barvy. Je to respekt plynoucí z uznání odhodlání, úspěchu a schopností.

Méně informovaní vidí jen povrch.  Vidí známky vzájemné podpory. Vidí možné nebezpečí vyvolané odpovědí dobře organizované početné skupiny, vždy připravené ke konfrontaci. Vědí, že není možno provokovat jednoho člena Klubu bez odpovědnosti celému Klubu a že taková odpověď Klubu je otázkou cti každého člena do jednoho. Tento druh respektu se zakládá na strachu.

BLACK DOGS LE MC a drtivá většina MC klubů usiluje o respekt z důvodu 1, nikoliv 2! Zejména ve vztahu k osobám mimo motocyklovou komunitu. Tato většinová část společnosti mimo jiné představuje významnou možnost pro získání finančních a sponzorských darů pro charitativní a dobročinné akce, které Klub může financovat a provozovat také svou vlastní existenci. (BD LE MC jsou neziskovou organizací) To je jeden z mnoha důvodů pro pěstování dobrých vztahů s těmito lidmi. Pokoušíme se být slušnými motorkáři, řekněme něco jako „dobří sousedé“ které se ostatní budou snažit chápat i přes jejich vnější odlišnost a ne chtít srazit autem z motorky do příkopu. Naším cílem je být  respektováni a nikoliv obáváni běžnými občany.  Nepůsobíme problémy, nenárokujeme si boj o území, nepleteme se do různých typů obchodů, zachováváme neutralitu vůči dalším klubům, které nás respektují. Chceme být seriozní klub. Nepresentujeme se jako zastrašující síla bez důvodu či provokace.

Existuje rovněž přirozená hierarchie uznávaná mezi motocyklovými Kluby samotnými. Nejsilnější a nejpevnější Klub požívá zvláštní práva v daném regionu. Dominantní klub autorizuje ustavení nových Klubů na daném území a ruší trvale problematické Kluby.

Pomáhá řešit problémy mezi existujícími Kluby, vstupuje do problémů, které znesvářené Kluby nejsou samy schopny řešit. Pomáhá v komunikaci a koordinaci meziklubových podniků. Může přizvat další teritoriální Kluby, je-li třeba širší podpora proti ohrožující zevní síle. Není neobvyklé, vybírá-li si největší klub v oblasti členy z kvalitních čekatelů z řad ostatních klubů. Některé kluby byly dokonce zakládány jen z tohoto důvodu. Bez existence vůdčího postavení takových dominantních klubů nemohou méně dominantní Kluby plně využít svůj čas a zdroje ani ve prospěch svých individuálních Bratrstev, ani nerušenou svobodu pohybu, vyžadující mír a pořádek. 

 

Ve většině zemí jsou dominantní a nejrozšířenější takzvaně kluby 1%.

Kluby Law Enforcement vzniklé na těchto územích většinou uznávají a respektují tyto kluby a nevměšují se do jejich záležitostí, pokud k tomu nejsou donuceny. Zachovávají ve většině případů neutralitu a nejsou supportní pro takzvaně Dominantní klub pokud je tento 1%, na rozdíl od většiny klubů, které vznikly v rámci  jejich vlastní hierarchie a schvalovacího procesu. Law Enforcement kluby jsou ve většině případů dle zákona vedeny jako neziskové organizace, složené ze státních zaměstnanců, lidí pracujících se zákonem, nebo ve prospěch zákona, případně v rámci ochrany a obrany státu, ochrany obyvatel, jejich života a zdraví atd. Shodně je jejich náplní budování dobrého jména motorkářů mezi širokou veřejností a provozují ve většině případů charitativní činnost.  Hlavně se však jedná o motorkáře, pro které je motorka nedílnou součástí jejich života a převzali také dobrovolně závazky plynoucí z Tradičních Klubů v případě, že se jedná o Tradiční kluby LE MC - tedy nosící Barvy. Jsou stejně postižení daným typem života a základních hodnot obsažených v Kodexu. Jsou rodinou. Přes to, kdo a co jsou členy tradičních LE MC nejedná se o ,,Rychlé šípy” a ,,jediné a správné hodné hochy a holky” ale o motorkáře se všemi nešvary, které k tomuto druhu lidí a způsobu jejich života patří. 

Vznik Tradičních LE  MC je obdobný  jako u ostatních MC.  Způsob života Klubu ve smyslu bratrství, jednoty, hrdosti hierarchie atd. Přijetí mezi MEMBRY lze považovat za velmi obtížné. Podmínky přijetí také souvisí s vlastní pracovní náplní těchto klubů a jejich činností, která je častou spekulací zejména sdělovacích prostředků ve vztahu ke klubům 1%.

Celkově jsou kluby označené MC považovány za vrchol, kam může klub v motorkářském světě dojít. Právo nosit Barvy pak nejvyšší poctou pro motorkáře. Tito MEMBERS, ale platí za svou příslušnost a své právo také daň, kterou ostatní motorkáři nevnímají a neznají a ani často nechtějí chápat.  Vždy a všude jsou vidět, ztratili anonymitu neoznačených motorkářů. Vždy jsou a musí být připraveni vyrazit na pomoc svým druhům. Jsou svázáni se svou Rodinou pevnými pouty.  Mají svá tajemství, své ceremonie, svoje legendy, svoje pojetí cti a dokonce vlastní hrdiny. Jejich určitá uzavřenost je ochranou, stejně tak jako přísný řád a organizace, která je  mnohdy neznalou osobou zaměňována za bezhlavou poslušnost a podřízení se jednotlivci. Tyto kluby jsou však postavené na velmi demokratickém základě a hlasovacím právu členů.

 

BLACK DOGS Law Enforcement MC, je v ČR prvním a jediným klubem, který se hlásí k Tradičním LE MC. Vznikl z předchozího BLACK DOGS - INTERNATIONAL POLICE MOTOCLUB po třech letech jeho úspěšné existence.  Jednalo se o další logický krok lidí, kteří jsou dnes vzájemně spojeni. Bez ohledu na svou vlastní individualitu jsou součástí Rodiny. Už nejsme jen policajti, hasiči, doktoři, soudci, záchranáři, nebo civilní motorkáři. Teď jsme BLACK DOGS LE MC. Tak chceme být také vnímáni. Berte nás jako motorkáře, kterými jsme. Dnes víme, že MC je důvod k respektu a každý z těch, kdo má na zádech Barvy svého klubu bez rozdílu % si plně zaslouží  naší úctu, protože máme reálnou představu, jak dlouhá a náročná byla jeho cesta..…..

 

Bez ohledu na další rozdílné názory si všech ostatních MC v tomto směru plně vážíme. 

 

Z důvodu jasné identifikace a zařazení k LE MC a uznání toho, že existujeme na území, které je pod plnou kontrolou takzvaně 1% MC užíváme v ČR plného názvu BLACK DOGS LE MC. (BD LE MC). Law Enforcement (LE) bylo zakomponováno do střední části našich Barev v psí známce a definuje tak naší příslušnost . Dále se identifikujeme doplňkovou nášivkou 99%.

Dokonalost neexistuje a BLACK DOGS LE MC nejsou výjimkou. Jsme lidé rozdílných osobních názorů, chování, zaměstnání, postavení, věku, povahy a spousty dalších a dalších věcí. Nikdo se nazavděčí lidem všem, každý může mít svého odpůrce, nebo dokonce nepřítele. Dnes jsme ale zde. Jsme hrdí nato, že jsme Češi a původní Český klub, který čekal, než byl připraven vstoupit mezi tradiční LE MC a nepodlehl lákavé možnosti stát se Chapterem jiných, kteří by nad námi drželi od počátku svou ochranou ruku.  Dnes tak nejsme supporti, ale suverénní klub, který má své přátele a svou rodinu v ostatních LE MC na celém světě a jako první zakládající tradiční LE MC v ČR dnes máme také svá práva a povinnosti.

 


PRESIDENT BLACK DOGS LE MC

 VVe výše uvedeném textu jsou použity také slovní obraty a myšlenky získané od dalších MC, kterým tímto děkujeme za poskytnuté informace a poučení.

© 2005 -  BD LE MC

 


 
 
FORUM MEMBERS
AKCE PRO ČLENY
FORUM HANGAROUND A SUPPORT
POPIS Z AKCÍ
NÁSTĚNKA

LE MC EUROPEAN CONVENTION
2016
2015
2014
2013

 

     

BLACK DOGS ® LE MC