BLACK DOGS ® -  LAW  ENFORCEMENT  MOTORCYCLE  CLUB  99%   

HOME KONTAKT FOTKY BARVY  BD  MC SUPPORTNÍ ORGANIZACE KDE NÁS MŮŽETE POTKAT KNIHA HOSTŮ
 
 
 
 
THE COLORS - BLACK DOGS LE MC

 

 back

 

 
.

99

back2  

The top = The name of the club - BLACK DOGS.

The central = The symbol of the club - DOG's HEAD.

The bottom = The location - STATE/COUNTRY.

The tag with "LE" letters = LAW ENFORCEMENT (classification).

Black circle =  The symbol of Llife&Death.

Three-parts colours structure = The club belongs to a Traditional MC clubs.

MC = motorcycle club

Black and grey colours.

Working as shadows and fighting against black part  of the society.

Just Full member can wear full Collours.

Horní znak = název klubu ČERNÍ PSI.

Centrální znak = HLAVA PSA.


Dolní znak = domovenka s názvem státu.

Psí známka s písmeny LE - příslušnost k Law Enforcement.

Černý kruh je symbolem života a smrti.

Rozdělení znaku do tří částí značí příslušnost k tradičním MC klubům.

MC = motoklub

Černá a šedá barva.

Pohybujeme se jako stíny a bojujeme s černou stranou společnosti.

Plné barvy mají pouze pasovaní členové.

 

    

   

BLACK DOGS ® LE MC     Hosted by Tele3.CZ     Webmaster  © 2013